Magazyny

#

Instrukcja BHP w magazynie

  • 22 lipca 2018

Jeśli chodzi o pracę w magazynie może ją wykonywać osoba, która:

- ma odpowiednie przeszkolenie, wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej

- powinna posiadać dobry stan zdrowia i musi mieć zaświadczenie lekarskie

- skończone 18 lat

- zezwolenie pochodzące od zwierzchnika

Nie powinno się podejmować pracy, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego czy rozwiązania te są bezpieczne. Zawsze trzeba będzie zwracać się do przełożonego po odpowiednie wytyczne i wskazówki, które pozwolą na rozwiązanie nieprzewidzianych utrudnień albo wątpliwości, które będą dotyczyć bezpiecznego wykonywania pracy. Oczywiście do pracy koniecznie przystępujemy punktualnie. Pracownik, który będzie zajmował się jej wykonywaniem musi być wypoczęty, trzeźwy i dobrze ubrany. Koniecznie trzeba mieć strój ochronny.

Drogi komunikacyjne

- muszą być twarde i gładkie

- odpowiednio szerokie do transportu wózkami jezdniowymi, szerokość uzależniona od tego czy ruch będzie jedno czy dwukierunkowy

- drogi transportu ręcznego muszą mieć 120 cm

- odpowiednie oznakowanie

Zadania pracownika w magazynie

- przygotowanie porządku w magazynie

- powinien dbać o oznakowanie regałów

- materiały jakie będą przechowywane na regałach należy tam umieszczać zgodnie z zapisami instrukcji

- masa produktów nie może przekroczyć ogólnego obciążenia dopuszczonego przez producenta

- całkowita masa wszystkich składowanych elementów nie może przekroczyć obciążenia podłóg i stropów magazynowych

- w czasie przyjmowania, układania czy zdejmowania materiałów koniecznie wykorzystuje się odpowiedni sprzęt.

- produkty układa się tak, by nie wystawały one poza konstrukcję regału

- między regałami zachowana ma być odległość właściwa

- należy segregować towary zgodnie z zasadami

- wszystko składujemy w taki sposób, by materiały nie były zniszczone czy uszkodzonego i nie spowodowały zagrożeń

- należy przestrzegać zasad przyjmowania, składowania oraz przechowania materiałów.

- konieczne będzie również korzystanie z ochrony osobistej, gdy pojawi się taka konieczność

- jeśli będą ostre krawędzie należy zastosować ich układanie w odpowiedni sposób

- przedmioty składujemy gatunkami tak by nie doszło do ich pomieszania

- przy składowaniu materiałów należy korzystać z drabinek i schodków

- jeśli składuje się duże ilości niewielkich przedmiotów wykorzystujemy specjalne pojemniki.

W magazynach nie wolno:

- używać ognia

- wykorzystywać metod pracy, które spowodują zagrożenie dla życia

- korzystać z instalacji, elektrycznych, grzejnych które są uszkodzone

- wykonywać napraw takich urządzeń bez uprawnienia

- blokować wyjścia i sprzęty takie jak rozdzielacze, sprzęt przeciwpożarowy czy wyłączniki elektryczne

- obsługiwać elementów transportowych bez uprawnień

- przenosić ręcznie materiałów niezgodnie z panującymi normami

- przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia

- zanieczyszczać pomieszczeń

- pozwalać na pracę osobom, które nie są uprawnione

- spożywać alkohol w miejscu pracy