Blog

#
23 lip 2018

Garaż jakie regały?

  • 23 lipca 2018

Przed mężczyznami stawia się wiele różnych celów życiowych, do których w opinii społeczeństwa powinni dążyć. Mówi się chociażby o tym, że każdy z nich powinien wybudować swój własny dom, zasadzić przynajmniej jedno drzewo i rzecz jasna spłodzić syna. Z zasadnością tak skonstruowanej listy można by się spierać, ale warto do niej dodać jeszcze jedną ważną i praktyczną rzecz, jaką jest postawienie...

#
22 lip 2018

Instrukcja BHP w magazynie

  • 22 lipca 2018

Jeśli chodzi o pracę w magazynie może ją wykonywać osoba, która: - ma odpowiednie przeszkolenie, wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej - powinna posiadać dobry stan zdrowia i musi mieć zaświadczenie lekarskie - skończone 18 lat - zezwolenie pochodzące od zwierzchnika Nie powinno się podejmować pracy, jeśli ktoś ma wątpliwości co do tego czy rozwiązania...

#
9 kwi 2017

Usprawnienia w magazynie

  • 9 kwietnia 2017

Magazynowanie to nie tylko proste gromadzenie towarów. To także dystrybucja – przyjmowanie i przekazywanie odbiorcom przedmiotów, uprzednio przechowywanych we właściwych warunkach. Prace wykonywane w magazynie to obsługa urządzeń transportu bliskiego, załadunek oraz rozładunek towarów. Do zadań osoby zarządzającej magazynem (coraz częściej przy użyciu programu magazynowego) należy przede wszystkim...

#
9 kwi 2017

Nieprawidłowości na terenie magazynów

  • 9 kwietnia 2017

Jeśli chodzi o nieprawidłowości w zakresie bhp na terenie magazynów najczęściej spotykamy się z następującymi problemami: - brak dostępnych instrukcji dla pracowników, gdy chodzi o magazynowanie oraz składowanie materiałów - niezdolne z instrukcją składowanie towarów, ustawienie większej liczby palet niż mówi o tym instrukcja - składowanie palet z towarami w świetle ciągu komunikacyjnego oraz na...