Magazyny

#

Nieprawidłowości na terenie magazynów

  • 9 kwietnia 2017

Jeśli chodzi o nieprawidłowości w zakresie bhp na terenie magazynów najczęściej spotykamy się z następującymi problemami:

- brak dostępnych instrukcji dla pracowników, gdy chodzi o magazynowanie oraz składowanie materiałów

- niezdolne z instrukcją składowanie towarów, ustawienie większej liczby palet niż mówi o tym instrukcja

- składowanie palet z towarami w świetle ciągu komunikacyjnego oraz na drogach transportowych

- zastawienie towarami dróg oraz wyjść pożarowych

- transportowanie towarów, powyżej dopuszczalnej masy dla pracowników oraz urządzeń transportowych

- zniszczenie odbojnic albo ich brak

- zły sprzęt transportowy w magazynach

- brak szkoleń dla pracowników

- składowanie towarów, które mają duże gabaryty, na ostatnich rzędach regałów w hali magazynowej, co utrudni ich bezpieczny transport

- brak należytego porządku w zakresie ciągów komunikacyjnych, układanie towarów w taki sposób, że pracownicy nie będą mogli się bezpiecznie poruszać po terenie zakładów pracy, jak i również uniemożliwi to bezpieczne operowanie środkami transportu, co utrudni dostęp do składowania produktów

- brak wyznaczonych dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie całego magazynu

- brak nadzoru i należytej organizacji oraz koordynacji pracy, np. jednoczesne przyjmowanie towarów od różnych dostawców.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca musi pamiętać o takich kwestiach jak:

- przestrzeganie przepisów z zakresu, bhp, dbanie o badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego

- ustalenie zasad przydziału oraz terminów użytkowania co będzie gwarantować pracownikom odpowiednie środki w zakresie ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego między innymi w zakresie magazynów wysokiego składowania, kaski, kamizelki odblaskowe, by gwarantować sobie lepszą widoczność, kurtki w chłodniach, obuwie ochronne

- udostępnienie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa oraz higieny pracy, co będzie dotyczyć obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, instrukcji bhp w zakresie składowania i magazynowania

- zabezpieczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku, oraz środków do udzielania pierwszej pomocy.