Magazyny

#

Usprawnienia w magazynie

  • 9 kwietnia 2017

Magazynowanie to nie tylko proste gromadzenie towarów. To także dystrybucja – przyjmowanie i przekazywanie odbiorcom przedmiotów, uprzednio przechowywanych we właściwych warunkach. Prace wykonywane w magazynie to obsługa urządzeń transportu bliskiego, załadunek oraz rozładunek towarów.

Do zadań osoby zarządzającej magazynem (coraz częściej przy użyciu programu magazynowego) należy przede wszystkim kontrolowanie stanu magazynowego, a także zapasów. Obrót towarów musi być dokumentowany zgodnie z ustawą z 29 września 1994 o rachunkowości. Dokumenty magazynowe, wystawiane ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie, w sposób bezpośredni przekładają się na funkcjonowanie magazynu.

W skład pojęcia „gospodarki magazynowej” wchodzą czynności techniczne, organizacyjne oraz wszelkie zadania ekonomiczne. Właściwie prowadzona gospodarka magazynowa daje gwarancję, że produkcja i handel będą toczyły się we właściwym rytmie. Trudno wyobrazić sobie ich zgrane działanie bez podstaw w postaci dobrze zorganizowanego magazynu. Zastosowanie programu magazynowego pomaga szybciej wystawiać dokumenty obrotu towarowego, a także pozwala odnaleźć towar w gąszczu pojemników i palet.

Specyfika pracy w magazynie

Osoby pracujące w magazynach muszą być przeszkolone w zakresie BHP, ze szczególnym uwzględnieniem typu przechowywanych towarów. O ile pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń i składować materiały tak, by nie mogły się osypać lub przewrócić, pracodawca także jest zobowiązany do wypełnienia pewnych obowiązków. To przede wszystkim konieczność zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży oraz warunków pracy, włącznie z używanymi maszynami i narzędziami.

Czym jest program magazynowy?

W magazynie wszystko powinno mieć swoje miejsce – towary znajdują się w określonych paletach lub pojemnikach, a utrzymanie ładu jest celem priorytetowym. Warto wypróbować program magazynowy, dzięki któremu o wiele łatwiej jest kontrolować liczbę i ewentualne zmiany miejsca towarów. Zarządzanie całym magazynem z dowolnego miejsca z pomocą połączenia internetowego to zasługa nowoczesnych programów magazynowych. To bardzo duża mobilność – dostęp do potrzebnych informacji i możliwość wydania konkretnych poleceń z delegacji czy domu. Dzięki programom magazynowym klienci korzystający z usług magazynu wysokiego składowania mogą mieć wgląd w stan magazynowy z dowolnego miejsca. Podobną możliwość stwarzają one pracownikom lub firmie obsługującej magazyn. Programy, takie jak na przykład program magazynowy ASP.net, gromadzą informacje o stanie poszczególnych towarów, lokalizacji, przechowywaniu, umożliwiają łatwy wgląd w dokumentację i

Program WMS

Program WMS, czyli Warehouse Management System, usprawnia wszelkie procesy zachodzące w magazynach. Pozwala na dokładne kontrolowanie ilości i jakości towaru, dokumentowanie obrotu oraz zautomatyzowane planowanie działań. Program Warehouse Management System jest nowoczesnym wsparciem każdego zarządzania magazynowego, bez którego wiele firm nie wyobraża sobie dziś pracy na dotychczasowym poziomie.